top of page
OT-99V500S Streamfeeder V-500 Belt Kit

OT-99V500S - Streamfeeder V-500 Belt Kit

 

Includes:

(4) OT-10162 Grooved Gum Feed Belt (23500162)

(1) OT-10038 Discharge Belt Long (44846035)

(2) OT-10036 Discharge Belt Short (44846036)

(1) OT-10196 Timing Belt 160XL037 (33560097)

(1) OT-10005 Timing Belt 70XL037 (44846054)

(1) OT-11111 Timing Belt 110XL037 (435BG107)

(12) OT-10089 Standard Gate Soft O-Ring (23500089)

OT-99V500S Streamfeeder V-500 Belt Kit

SKU: OT-99V500S
$315.78Price
    bottom of page